Przetargi

Lokalizacja Dębina

Przetarg na remont elewacji obory, remont porodówki obory, zadaszenie nad wybiegiem cielętnika

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na następujące roboty budowlane:

1. REMONT ELEWACJI OBORY,
2. REMONT PORODÓWKI OBORY,
3. ZADASZENIE NAD WYBIEGIEM CIELĘTNIKA,

w Zakładzie Nasienno-Rolnym Dębina
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Debina, 82-230 Nowy Staw, woj. pomorskie.
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.
Termin i miejsce składania ofert: do 23.03.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Dębinie lub siedzibie Zarządu Spółki: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie.
Termin realizacji: do 30.08.2018 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (55) 272-64-16 i (65) 511-54-09.

 

Pliki do pobrania: