Przetargi

Lokalizacja Modzurów

Przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Zakład Nasienno – Rolny w Modzurowie
ul. Słowackiego 9, Modzurów, 47-411 Rudnik

 

ogłasza zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:
Rozbudowa silosa na kiszonkę wraz z budową czterech zbiorników
na odcieki z kiszonki z silosów oraz utwardzenie placu na sprzęt
rolniczy i infrastruktury kanalizacyjnej i energetycznej
dla Zakładu Nasienno – Rolnego w Modzurowie, woj. śląskie
(zamówienie nie jest zamówieniem publicznym)

 

 
Miejsce realizacji: Krowiarki, pow. Racibórz, woj. śląskie.
Zapytanie ofertowe do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl
Termin i miejsce składania ofert: do 22.05.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,

Termin realizacji: zakładany do 30.10.2018 r.

Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.

 

Pliki do pobrania: