Przetargi

Lokalizacja Laski

Przetarg na meble do pomieszczeń biurowych

DANKO  Hodowla  Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27,  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na
 
MEBLE DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka, woj. mazowieckie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl.
Termin i miejsce składania ofert: do 30.04.2020 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Laski, drogą pocztową na adres ul. Wjazdowa 1, 05-660 Warka lub mailowo na adres: zhrlaski@danko.pl.
Bliższe informacje telefoniczne: 48 667 21 05, 605 697 520 (Mirosław Pojmaj)
Termin realizacji: do 19.06.2020 r.

Pliki do pobrania: