Przetargi

Lokalizacja Choryń

Przetarg na meble do pomieszczeń biurowych i laboratoryjnych

DANKO  Hodowla  Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27,  64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

ogłasza przetarg na
 

MEBLE DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I LABORATORYJNYCH
 dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Choryni
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. Wielkopolskie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej  www.danko.pl.

Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.

Termin i miejsce składania ofert: do 09.11.2018 r. do godz. 14.00 osobiście w sekretariacie Zakładu Hodowli Roślin Oddział Choryń, drogą pocztową na adres Choryń 27, 64-000 Kościan lub mailowo na adres: zhrchoryn@danko.pl., angelika.kiel@danko.pl.

Bliższe informacje telefoniczne: (065) 5134888, 5134813

Termin realizacji: do 31.12.2018 r.

 

 

Pliki do pobrania: