Przetargi

Lokalizacja Modzurów

Przetarg na ładowarkę teleskopową

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
 
ogłasza przetarg na

„Ładowarka teleskopowa”
w Zakładzie Nasienno – Rolnym w Modzurowie, woj. śląskie

(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

Miejsce realizacji: Modzurów, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik
Specyfikacja istotnych warunków przetargu do pobrania na stronie
internetowej www.danko.pl .
Terminy i miejsce składania ofert: do 19.10.2018 r. do godz. 15.00
w siedzibie Zakładu Nasienno-Rolnego w Modzurowie, ul. Słowackiego 9, 47-411 Rudnik,
Terminy realizacji: do 31.12.2018 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (032) 410-65-23.