Przetargi

Lokalizacja Laski

Przegarg na roboty budowlane

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

ogłasza przetarg na następujące roboty:

1. Rozbiórki budynków gospodarczych
2. Budowa magazynu – chłodni
3. Budowa wiaty na sprzęt rolniczy
4. Budowa dróg wewnętrznych
5. Remont budynku sterowni wagi
6. Remont warsztatów

 

dla Zakładu Hodowli Roślin Oddział w Laskach
(przetarg nie jest zamówieniem publicznym)

 

Miejsce realizacji: Laski, 05-660 Warka, woj. mazowieckie.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania na stronie internetowej www.danko.pl.
Możliwość wizji lokalnej na miejscu planowanych prac.
Termin i miejsce składania ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Oddziału Hodowli Roślin w Laskach, woj. mazowieckie lub DANKO H.R. Sp. z o.o. w Choryni, Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie.
Pożądany termin realizacji: do 30.12.2018 r.
Bliższe informacje telefoniczne: (048) 667-21-05 i (065) 511-54-09.

Pliki do pobrania: