Przetargi

Lokalizacja Choryń

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż kominów kwasoodpornych żaroodpornych izolowanych

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ KOMINÓW KWASOODPORNYCH ŻAROODPORNYCH IZOLOWANYCH

 

 

I. Sprzedający:

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.

Zarząd: Leszek Droździel – Prezes Zarządu
Prokurent: dr Dariusz Majchrzycki

II. Informacje ogólne:

1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn
3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz:
o na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI)

III. Przedmiot sprzedaży:

Komin kwasoodporny żaroodporny izolowany
Posiadamy dwa kompletne systemy kominowe wykonane z blachy kwasoodpornej .
Cena minimalna za dwa kominy 1420,80 zł netto
Rok produkcji 1997
Dane techniczne:
Wysokość: 9m
Stopa z wyczystką i konsolą – komin może opierać się na płycie fundamentowej : 1szt
Trójnik: 1szt.
Rura: 7szt.x1m  głębokość wsunięcia  5cm
Rura Końcowa 1szt,x120cm 1szt.
Komplet opasek zaciskowych oraz wsporników ściennych .
Kominy zamontowany przy piecach gazowych.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem kom. 887113117

IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty

1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej
2.    Oferty należy składać do dnia  22.01.2020 do godz. 10.00.
3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 22.01.2020 r. godz. 10”

 

Pliki do pobrania: