Przetargi

Lokalizacja Modzurów

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu osobowego Peugeot Partner

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
 Choryń 27, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie
Zakład Hodowli Roślin Oddział Modzurów
Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik, woj. śląskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM
NA SPRZEDAŻ Samochodu osobowego PEUGEOT PARTNER

I. Sprzedający:
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Choryń 27, 64-000 Kościan danko@danko.pl , www.danko.pl, NIP: 698-00-11-233 REGON: 410184244, KRS: 0000016800 (Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), Kapitał zakładowy: 74 655 000 PLN w cał. opłac.
Zarząd: Leszek Droździel – Prezes Zarządu
Prokurent: dr Dariusz Majchrzycki
II. Informacje ogólne:
1. Oferujący nie stosuje przy ogłoszeniu przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, prowadzenia dalszych negocjacji z wybranymi oferentami, unieważnienia zapytania i niedokonania wyboru bez podania przyczyn.
3. Ogłoszenie będzie dostępne w siedzibie spółki oraz na www.danko.pl w zakładce ZAPYTANIA i PRZETARGI
III. Przedmiot sprzedaży:
Samochód osobowy PEUGEOT PARTNER
Cena minimalna 1200 zł brutto

Dane techniczne:
 Rok produkcji 2006, przebieg 147526 km, pojemność skokowa 1360cm3, typ  silnika – benzynowy, moc silnika 75KM(55kW)przy 5500 obr/min, liczba cylindrów -4, typ wtrysku – wielopunktowy (MPI),
Liczba drzwi -4, liczba miejsc 5, długość 4137mm, szerokość – 1724mm, wysokość 1810mm, rozstaw osi – 2693mm, rozstaw kół – przód-1420mm tył-1440mm
Pojazd nie posiada ważnych badań technicznych. Do dalszej eksploatacji wymaga remontu podwozia oraz poszczególnych elementów układu kierowniczego. W czasie użytkowania dokonano wymiany elementów poszycia oraz fragmentarycznego wymienienia instalacji elektrycznej (przyczyna- zwarcie instalacji elektrycznej oraz uszkodzenia spowodowane pojawieniem się ognia)
IV. Forma, termin i miejsce złożenia oferty
1.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
2.    Oferty należy składać do dnia  14.02.2020 do godz. 10.00.
3.    Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, być adresowana do Sprzedającego i posiadać oznaczenie: „oferta” oraz dopisek „Nie otwierać przed dniem 14.02.2020 r. godz. 10”
4.    Dopuszcza się także możliwość przesyłania ofert za pomocą poczty elektronicznej (zhrmodzurow@danko.pl)
 
V. Inne warunki przetargu
1.    Informacje na temat szczegółów zapytania można uzyskać pod numerem kom. 664020469
2.    Kryterium wyboru oferty: najwyższa otrzymana cena (waga 100%)
3.    Sprzedający wystawia FV
4.    Przedmioty sprzedaży można oglądać w DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., Zakład Hodowli Roślin oddział Modzurów, ul. Ks. Strzybnego 23, 47-411 Rudnik – w dni robocze, od g.9.00 do g.14.00, po telefonicznym uzgodnieniu terminu 664020469
5.    Wydanie towaru nastąpi z zakładu w którym można oglądać przedmiot postępowania po dokonaniu wpłaty na konto podane w Załączniku nr 1.

Pliki do pobrania: