Odmiany

Twingo

 Krótkie, sztywne, wczesne i zimotrwałe!
  • Najkrótsze pszenżyto w Polsce!
  • Odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble i bardzo dobrej odporności na wyleganie, polecana do intensywnej technologii uprawy.
  • Plonuje dobrze na obszarze całego kraju, szczególnie wysoko w rejonie centralnej, zachodniej i północno-zachodniej Polski.
  • Posiada bardzo dobrą zimotrwałość, 6,5 w skali 90.
  • Charakteryzuje się dobrą odpornością na choroby, szczególnie na  rdzę brunatną, pleśń śniegową i rynchosporiozę.
  • Ziarno jest grube, dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu.
  • Twingo jest odmianą wczesną o bardzo dobrej zdolności krzewienia.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 250-300 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 120-150 kg/ha). W przypadku opóźnionych siewów normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
krótkie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
4.0
dobra
Odporność na wyleganie
7.7
wysoka
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
6.5
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
6.2
średnia
Rdza brunatna
8.0
wysoka
Septorioza liści
6.7
średnia
Septorioza plew
7.0
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.8
wysoka
Rynchosporioza
7.8
wysoka
Fuzarioza kłosa
7.4
dobra
Rdza żółta
8.3
wysoka
Pleśń śniegowa
8.1
wysoka