Odmiany

Subito

 Plenne i zimotrwałe!
  • Odmiana o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
  • Posiada bardzo dobrą odporność na większość chorób pszenżyta, w szczególności na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, rynchosporiozę oraz choroby podstawy źdźbła.
  • Wysoko i stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
  • W 10 województwach zalecana do uprawy przez COBORU.
  • Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością – 5,5 w skali 90.
  • Subito należy do odmian o średniej wczesności.
  • Ziarno charakteryzuje się wysoką MTZ, dobrym wyrównaniem i niewielkim udziałem pośladu.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie to 300-350 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 150-175 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średnio wczesny
Termin dojrzewania
średnio wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Zawartość białka
4.0
dobra
Odporność na wyleganie
6.4
średnia
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
5.5
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.4
dobra
Rdza brunatna
8.2
wysoka
Septorioza liści
6.9
średnia
Septorioza plew
7.4
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.3
dobra
Rynchosporioza
7.6
dobra
Fuzarioza kłosa
8.0
wysoka
Pleśń śniegowa
8.2
wysoka