Odmiany

Remiko

Na gleby dobre i średniej jakości!

  • Odmiana pszenżyta ozimego o skróconym źdźble o dobrej odporności na wyleganie.
  • Odmiana średnio wczesna.
  • Plonuje wysoko i stabilnie na terenie całego kraju.
  • Wykazuje bardzo dobre właściwości adaptacyjne do różnych warunków klimatyczno-glebowych.
  • Uprawiane również  w Estonii, Szwecji, Francji i Austrii.
  • Ziarno o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości i niewielkim udziale pośladu.
  • Podwyższona zawartość  białka sprawia, że Remiko szczególnie przydatne jest w żywieniu zwierząt.
  • Remiko wykazuje się dobrą odpornością na porastanie.
  • Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości (5,5).
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 340-380 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średnio wczesny
Termin dojrzewania
średnio wczesny
Długość źdźbła
krótkie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
6.0
wysoka
Odporność na wyleganie
7.3
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
5.5
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
6.3
średnia
Rdza brunatna
7.9
wysoka
Septorioza liści
6.1
średnia
Septorioza plew
6.1
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.9
wysoka
Rynchosporioza
8.2
wysoka
Fuzarioza kłosa
6.9
średnia
Pleśń śniegowa
7.6
dobra