Odmiany

Mazur

 

 Rekordowe plonowanie!

  • Nowa odmiana pszenżyta jarego o bardzo dobrej plenności. W latach 2013-2016 była najwyżej plonującą odmianą w Polsce.
  • Pszenżyto o bardzo dobrej odporności na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i fuzariozę kłosa.
  • Odmiana wczesna, o średniej wysokości źdźbła (ok.102 cm) i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
  • Posiada wysoką  tolerancję na zakwaszenie gleby oraz podwyższoną odporność na sporysz.
  • Ziarno grube  o wysokiej MTZ i najwyższej gęstości w stanie zsypnym.
  • Odmiana przydatna do siewów późnojesiennych.
  • Zalecana norma wysiewu, przy wczesnym terminie siewu wynosi 400-450 kiełkujących ziaren na 1 m2 (ca. 170-200 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Zawartość białka
4.0
średnia
Gęstość ziarna
8.0
wysoka
Odporność na wyleganie
7.6
wysoka
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.0
wysoka
Rdza brunatna
8.4
wysoka
Septorioza liści
7.3
dobra
Septorioza plew
76.0
dobra
Rynchosporioza
7.6
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.3
dobra
Fuzarioza kłosa
8.0
wysoka
Brunatna plamistość liści
7.0
dobra
Rdza żółta
8.7
wysoka