Odmiany

Maestozo

Lider słabych gleb!

  • Odmiana pszenżyta ozimego o tradycyjnej długości słomy.
  • Bardzo wczesna – idealna na gleby słabe.
  • Charakteryzuje się nadzwyczajną plennością na terenie całego kraju.
  • Ziarno o wysokiej MTZ, bardzo dobrze wyrównane, z niewielkim udziałem pośladu.
  • Bardzo dobra odporność na choroby.
  • Odmiana przydatna do produkcji biogazu.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 320-360 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca. 140-170 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
bardzo wczesny
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Zawartość białka
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
5.4
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
4.0
dobra
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
7.0
dobra
Rdza brunatna
8.2
wysoka
Septorioza liści
6.8
średnia
Septorioza plew
7.1
dobra
Choroby podstawy źdźbła
7.6
dobra
Rynchosporioza
7.8
wysoka
Fuzarioza kłosa
7.4
dobra
Pleśń śniegowa
8.6
wysoka