Odmiany

Leontino

 

Idealne w żywieniu zwierząt!

  • Uniwersalna odmiana pszenżyta o tradycyjnej długości źdźbła.
  • Odznacza się wysoką plennością. Stabilnie plonuje na terenie całego kraju.
  • Odmiana o pięknym, długim kłosie.
  • Leontino charakteryzuje się dobrą odpornością na wyleganie i dobrą odpornością na choroby.
  • Posiada nasiona o wysokiej MTZ, dobrym wyrównaniu i niewielkim udziale pośladu.
  • Jest to odmiana wczesna.
  • Charakteryzuje się podwyższoną zawartością skrobi – duża przydatność w produkcji alkoholu.
  • Ma także bardzo dobre właściwości żywieniowe (dobry skład aminokwasowy białka).
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 350 – 380 ziaren kiełkujących na 1m2 (ca. 160 – 180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
wysoka
Zawartość białka
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
7.0
wysoka
Odporność na porastanie
4.0
średnia
Zimotrwałość
3.5
średnia
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
5.9
niska
Rdza brunatna
7.7
dobra
Septorioza liści
6.3
średnia
Septorioza plew
6.7
średnia
Choroby podstawy źdźbła
7.4
dobra
Rynchosporioza
7.5
dobra
Fuzarioza kłosa
7.3
dobra
Rdza żółta
8.9
wysoka
Pleśń śniegowa
8.6
wysoka