Odmiany

Dańkowskie Turkus

Lider plonu wśród żyt populacyjnych!

  • Dańkowskie Turkus to nowa odmian żyta populacyjnego charakteryzująca się bardzo wysokim poziomem plonowanie.
    W 2016 roku Dańkowskie Turkus było najwyżej plonującą odmianą żyta populacyjnego w Polsce, uzyskując plon 104% wzorca, tj. 6,9 tony z ha na poziomie a1 – średnio intensywnym oraz 101% wzorca, tj. 7,7 tony z ha na poziomie a2 – intensywnym.
  • Posiada bardzo dobrą i dobrą odporność na choroby, w szczególności na rdzę brunatną i źdźbłową, mączniaka prawdziwego i choroby podstawy źdźbła.
  • Dańkowskie Turkus jest odmianą wczesną. Doskonale się sprawdza na słabych glebach.
  • Jest odmianą o tradycyjnej długości źdźbła i dobrej odporności na wyleganie.
  • Ziarno posiada bardzo dobre parametry wypiekowe, jest grube, bardzo dobrze wyrównane, o  niskiej zawartości pośladu.
  • Posiada bardzo dobrą zdolność krzewienia.
  • Zalecana norma wysiewu to 280-300 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 90-100 kg/ha).
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
średni
Termin dojrzewania
średni
Długość źdźbła
średnie
MTZ
wysoka
Liczba opadania
4.0
średnia
Zawartość białka
6.0
wysoka
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Odporność na wyleganie
5.6
wysoka
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.1
wysoka
Rdza brunatna
7.4
dobra
Rdza źdźbłowa
8.4
wysoka
Septorioza liści
7.1
dobra
Rynchosporioza
8.2
wysoka
Choroby podstawy źdźbła
7.9
wysoka
Pleśń śniegowa
8.5
wysoka