Odmiany

Bereniko

 

Nadzwyczajna zdrowotność!

  • Odmiana bardzo wczesna – idealna na gleby słabe.
  • Rośliny o tradycyjnej długości słomy i dobrej odporności na wyleganie.
  • Nasiona o bardzo dobrym wyrównaniu, dużej gęstości i  niewielkim udziale pośladu.
  • Nadzwyczajna odporność na choroby.
  • Przydatna do produkcji biogazu.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu wynosi 340-380 kiełkujących nasion na 1 m2 (ca. 150-180 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów oraz intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 

Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9o
Termin kłoszenia
wczesny
Termin dojrzewania
wczesny
Długość źdźbła
tradycyjne
MTZ
średnia
Zawartość białka
4.0
dobra
Odporność na wyleganie
6.1
dobra
Odporność na porastanie
5.0
dobra
Zimotrwałość
3.0
średnia
Odporność na choroby
Skala 9o
Mączniak prawdziwy
8.3
wysoka
Rdza brunatna
7.7
dobra
Septorioza liści
7.5
dobra
Septorioza plew
7.1
dobra
Choroby podstawy źdźbła
8.0
wysoka
Rynchosporioza
7.9
wysoka
Fuzarioza kłosa
7.6
dobra
Pleśń śniegowa
8.7
wysoka