Kandela

Najcięższe ziarno!

  • Pszenica jara o bardzo dobrej jakości ziarna (grupa A).
  • Stabilnie plonuje na terenie całej Polskia.
  • Jest to odmiana o średnio póżnym terminie kłoszenia i średnim terminie dojrzewania.
  • Toleruje lekkie zakwaszenie gleby-możliwość uprawy na glebach o niuregulowanym pH.
  • Pszenica przewódkowa - przydatna do siewów późnojesiennych.
  • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to400-450 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 180-200 kg/ha.
Ważniejsze cechy rolniczo - użytkowe
Skala 9°
Termin kłoszenia: 
średniopóźny
Termin dojrzewania: 
średni
Długość źdźbła : 
średnie
MTZ: 
średnio wysoka
Zawartość białka: 
7.0wysoka
Zawartość glutenu: 
7.0wysoka
Gęstość ziarna: 
6.0dobra
Odporność na wyleganie: 
6.6średnia
Odporność na porastanie: 
4.0średnia
Odporność na choroby
Skala 9°
Mączniak prawdziwy: 
8.3wysoka
Rdza brunatna: 
7.8wysoka
Septorioza liści: 
7.0dobra
Septorioza plew: 
7.5dobra
Choroby podstawy źdźbła: 
8.1wysoka
Fuzarioza kłosa: 
7.6dobra
Rdza żółta: 
8.5wysoka