Kwalifikat plus

Dostępność odmianowa nasion w programie Kwalifikat PLUS – zobacz:  

 

Szanowny Rolniku,100_8010
Ważnym czynnikiem umożliwiającym uzyskanie wysokich plonów, a w konsekwencji zysków z produkcji rolnej jest stosowanie dobrej jakości materiału siewnego plennych odmian.

Jako odpowiedź na zapotrzebowanie na wysokiej jakości materiał siewny powstał Program KWALIFIKAT PLUS™

KWALIFIKAT PLUS™, to

 • Nowatorski program, którego inicjatorami są:
  firma DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. oraz uczestniczące w programie firmy nasienne
 • Nasiona kwalifikowane zbóż o wysokim potencjale plonowania
 • Podwyższone parametry wartości siewnej nasion

  W opakowaniach oznaczonych logo KWALIFIKAT PLUS™ pakowane są wyłącznie nasiona kwalifikowane odmian o podwyższonych parametrach siewnych ziarna. Dotyczy to zdolności kiełkowania, czystości gatunkowej i staranności zaprawiania. Zostały znacznie zaostrzone normy dotyczące zamieszek innymi gatunkami zbóż. W ramach programu KWALIFIKAT PLUS™ mogą być sprzedawane tylko nasiona zaprawione.
 • Informacja o parametrach jakościowych nasion
  Na opakowaniu można znaleźć informacje pozwalające w łatwy sposób obliczyć normę wysiewu nasion na 1 ha.
  Są to:
  – informacja o masie tysiąca ziaren,
  – informacja o zdolności kiełkowania,
  – tabela z proponowanymi normami wysiewu nasion w różnych terminach agrotechnicznych,
  – tabela do wyliczenia normy wysiewu na 1 ha.
  Stosowanie precyzyjnych norm wysiewu pozwala uzyskać optymalną, z punktu widzenia agrotechnicznego, obsadę roślin na polu.
  Plantacja o odpowiednim zagęszczeniu łanu jest łatwiejsza w „prowadzeniu” (mniejsza presja chorób i mniej problemów z wyleganiem roślin) oraz daje możliwość uzyskania wysokiego plonu o dobrych parametrach jakościowych
 • Doradztwo technologiczne ze strony przedstawicieli terenowych i hodowców firmy DANKO oraz dystrybutorów terenowych odmian,
  Rolnik kupując nasiona naszych odmian znajdujących się w worku KWALIFIKAT PLUS™, może uzyskać wszelkie informacje o danej odmianie oraz jej agrotechnice w punktach sprzedaży oraz u przedstawicieli regionalnych i hodowców zbóż firmy DANKO.
 • Informacja o producencie nasion
 • Możliwość otrzymania dopłaty do powierzchni obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym w ramach pomocy „de minimis”.