Kontakt

Zarząd

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27
64-000 KOŚCIAN
NIP: 698-00-11-233
REGON: 410184244

Prezes Zarządu – Leszek Droździel
e-mail: leszek.drozdziel@danko.pl

Prokurent – dr Dariusz Majchrzycki
e-mail: dariusz.majchrzycki@danko.pl

Doradca Zarządu ds. Hodowli – dr Zofia Banaszak
e-mail:zofia.banaszak@danko.pl

 

tel. 65 513 48 88
tel. 65 513 48 13
tel. 65 513 48 26
tel. 65 513 48 99
fax: 65 513 48 06
e-mail: danko@danko.pl