Kontakt

Centrala

 

 

 DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. z/s w Choryni
Choryń 27
64-000 KOŚCIAN

 Prezes Zarządu – Tomasz Dutkiewicz
e-mail: tomasz.dutkiewicz@danko.pl

Członek Zarządu – Danuta Hądzlik
tel. 65 5115411
e-mail: danuta.hadzlik@danko.pl

Doradca Zarządu ds. Hodowli – dr Zofia Banaszak
e-mail: zofia.banaszak@danko.pl

tel. 65 513 48 88
tel. 65 513 48 13
tel. 65 513 48 26
tel. 65 513 48 99
fax: 65 513 48 06
e-mail: danko@danko.pl

 

 Zakład Hodowli Roślin w Choryni

Dyrektor – dr Karol Marciniak
e-mail: karol.marciniak@danko.pl

Z-ca Dyrektora – Małgorzata Niewińska
e-mail: malgorzata.niewinska@danko.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000016800
NIP 698-00-11-233
Kapitał Zakładowy 74 655 000,00 PLN całk. opł.