Firma

Aktualności

Najnowsze sukcesy hodowli bydła w DANKO

  Uwaga: 

Wyniki sierpniowej oceny wartości hodowlanej w DANKO przedstawiają się następująco:

  • w rankingu stad na bazie Indeksu rodowodowego w najmłodszej kategorii do 0,5 roku – I miejsce zajęło stado w Choryni (z indeksem rPF 131,5), II miejsce stado w Kopaszewie (z indeksem rPF 130,6)
  • w rankingu najlepszych zgenotypowanych jałówek w Polsce :Pozycja Nr 1 DANKO  MELA  (z indeksem gPF 148) Pozycja Nr 3 DANKO SZAMPA  (z indeksem gPF 145)
  • w rankingu najlepszych krów  w Polsce wg Indeksu gPF nasze krowy zajmują miejsce 2 (gPF 139) i 8 (gPF 138).

Postęp hodowlany na ścieżce męskiej wg listy opublikowanej na stronach IZOO Kraków przedstawia się następująco :

  •  spośród buhajów urodzonych w Polsce nasze buhaje zajmują pozycje:

DANKO UGIL     z indeksem gPF pozycja Nr 4

DANKO UNOS   z indeksem gPF pozycja Nr 8

  • w aktualnym Katalogu WCHiRZ  Tulce znalazło się 7 naszych buhajów, co jest jak do tej pory naszym najlepszym wynikiem, są to:

DANKO TYR          gPF 138

DANKO TRYT       gPF 138

DANKO TWIST     gPF 137

DANKO TOPAZ    gPF 138

DANKO TRYT       gPF 138

DANKO TEKS       gpF 135

DANKO TEY         gPF  132